Korsmos ugrasplansjer

Emil Korsmo (1863–1953), norsk agronom og botaniker er kjent for sitt bidrag til bekjempingen av ugras.

I perioden 1913–1938 ble det laget 90 plansjer med totalt 138 arter (alle plansjene ser du i galleriet her). Det grafiske arbeidet er i de fleste tilfeller utført av enten kunstmaleren Knut Quelprud eller tegneren Sara Mørk etter Korsmos anvisninger.  Det var interessant arbeid med reprofotograferingen i ærbødig holdning til folkene med blyant og pastellpensler. Og til Korsmo for hans fantastiske detaljkunnskap. Det fortelles at samtlige planter ble sådd som frø og fulgt livssykklusen gjennom, der karakteristiske trekk ble nedtegnet for alle artene. Alle foto er tatt av undertegnede i studio.